Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu" este o şcoală centrată pe promovarea valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul, independenţa gândirii.
MISIUNEA INSTITUŢIEI:
Eficientizarea educaţiei copiilor şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii.
VIZIUNEA INSTITUŢIEI:
Act educaţional de calitate pentru copii şi elevi în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali.
Şcoala abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.

 NOUTĂȚI

ADMITERE- 2017, PROFIL PEDAGOGIC 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE EDUCATOR-PUERICULTOR - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ - SECȚIA MAGHIARĂ 

13—17 iulie 2017 depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului - pentru cei admiși;

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere (se completează local), cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.

     LUMINA STELEI CE-A APUS

NE URMĂREŞTE ÎNCĂ...