Consiliul de administratie

 

 Anul școlar 2017-2018

NR.

Numeleși prenumele

Funcția

Grad didactic

1.

Lobonț Dorin Cristian  

Director

I

2.

Szilágyi András

Director Adjunct

I

3.

Sărăcuț Cristina

Prof. Lb. Română

I

4.

Moldovan Oana

Prof.  Pedagogie

Dr.

5.

Gherman Simona

prof. chimie-fizică

I

6.

Vita Csaba 

 Prof. Ed. fizică

I

7.

Bogoșel Constantin

 Reprezentant Consiliu Local

8.

Dumitru Pavel

Reprezentantul Consiliu Local

 

9.

Szaszgaspar Barnabas

Reprezentantul Consiliu Local

 

10.

Moldovan Mircea

Reprezentantul Primarie 

 

11.

Turcu Denisa

Reprezentantul elevilor

 

12.

Zaharia Cristina

Reprezentantul părinților

 

13.

Ozsvath Hajnal

Reprezentantul  părinților

 

 

Hotărâri C.A.

 - 9 februarie 2017 

 -  5 aprilie 2017

 - 8 mai 2017 

 1 septembrie 2017

8 septembrie 2017

12 septembrie 2017 

 29 septembrie 2017

19 decembrie 2017 

1 februarie 2018 

12 februarie 2018 

12 septembrie 2018