Oferta educaţională

            Liceul Vocaţional Pedagogic "Mihai Eminescu" are o ofertă educaţională adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care  funcţionează şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru anul şcolar 2018-2019

NIVEL PREŞCOLAR - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Nivel de învăţământ

Număr de grupe

Număr de copii:

Forma
de învăţământ

Limba de predare

Preşcolar

3

60

Grădiniţă cu program prelungit

1 grupă română

 

2 grupe maghiare

 

  NIVEL LICEAL

Secţia

Filiera/profilul

Specializare / Calificare profesională

Număr de elevi

Română

Vocaţională /

pedagogic

Învăţător - educatoare

56

Teoretică/

umanist

Ştiinţe sociale - intensiv engleză

28

Teoretică/

umanist

Filologie - intensiv italiană

28

Maghiară

Vocaţională /

pedagogic

Învăţător - educatoare

28

Vocaţională /

pedagogic

Instructor de educaţie extraşcolară

28

Teoretică /

umanist

Ştiinţe sociale - intensiv germană

28

Probele de aptitudini:

Eliberarea anexei fişelor de înscriere: 10-11 mai 2018 - de către şcolile generale.

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 14-15 mai 2018 la secretariatul liceului; Acte necesare: anexa fișelor de înscriere. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini:  18 mai 2018

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 22 mai 2018 - nu se pot contesta. 

Ordin  MEN și calendar admitere 2018

Metodologia admiterii în licee

Calculul mediei de admitere

Probe de aptitudini pentru filiera vocațională, profil pedagogic

Program pregătire pentru probele de aptitudini  

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția română

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția maghiară

Rezultate la probele de aptitudini (instructori de educaţie extraşcolară) - secția maghiară

         

 

ADMITERE LA PROFILUL PEDAGOGIC:

23 iunie 2018 afişarea rezultatelor finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ

26 iunie 2018 predarea fişelor de înscriere cu media de admitere la secretariatul Liceului Pedagogic 

27 iunie 2018 afişarea rezltatelor admiterii la profilul pedagogic

28 iunie 2018 ridicarea fişelor de admitere pentru cei care nu au fost admişi

 

REZULTATUL ADMITERII LA  CELE DOUĂ CLASE DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ - SECȚIA MAGHIARĂ

Rezultatul admiterii la clasa de filologie intensiv italiană - secția română

Rezultatul admiterii la clasa de științe sociale intensiv engleză - secția română

Rezultatul admiterii la clasa de științe sociale - intensiv germană - secția maghiară

Înscrierea la clasa a IX-a la toate specializările (profil pedagogic şi umanist):

10 - 13 iulie 2018 depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului - pentru cei admiși;

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere (se completează local), cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.